Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

XI Piknik organizacji pozarządowych - zgłoszenia

W związku z rozpoczęciem prac nad organizacją XI pikniku organizacji pozarządowych - "Jesteśmy, działamy", który odbędzie się 9 września 2017 r. od godz. 12:00 do 16:00  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia swoich osiągnięć w trakcie imprezy. Po raz pierwszy piknik zostanie zoorganizowany wspólnie z Powiatem Polickim, w związku z tym zapraszamy do uczestnictwa organizacje pozarządowe z terenu całego powiatu.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej wiadomości, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 24), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, lub przesłać pocztą elektroniczną: jkolesinska@ug.police.pl w temacie wpisując „11 piknik organizacji pozarządowych”.

Formularz zgłoszenia należy przesłać do 14 lipca br.

Formularz zgłoszeniowy - *.doc, *.pdf