Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

XIII Piknik organizacji pozarządowych - zgłoszenia

W związku z rozpoczęciem prac związanych z organizacją pikniku organizacji pozarządowych, poniżej można pobrać formularz zgłoszenia udziału. W bieżącym roku Piknik odbędzie się 07 września 2019 r. od godz. 12:00 do 16:00 na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach. 
Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 23), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, przesłać pocztą elektroniczną: wbaginska@ug.police.pl w temacie wpisując „13 piknik organizacji pozarządowych”. 
Formularz zgłoszenia należy przesłać do 22 lipca br. 

Formularz zgłoszeniowy