Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Przyjęto program współpracy na 2018 rok

28 listopada Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. Uchwała była poddana konsultacjom społecznym. Swoje uwagi zgłosiła Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Wszystkie wnioskowane zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwałę można pobrać tutaj.

Konkursy ofert

W dniu 27.11.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • turystyka i krajoznawstwo,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 21 grudnia br. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.

Ogłoszone konkursy ofert

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszene konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych (lista wraz z odnośnikami do konkursów):

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy mija 21 grudnia br. o godz. 8.00. Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajadują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w...

Coroczne spotkanie z przedstawicielami NGO

1 grudnia br. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

  1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017.
  2. Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Policach w
  3. ...

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów na temat: „Rozliczenie projektów finansowanych przez samorząd terytorialny”.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2017 r. (piątek) w godz. od 17:00 do 20:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach. Organizatorzy zapewniają catering.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 28 listopada 2017 r. (wtorek):

  • osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
  • drogą elektroniczną na adres: lewandowska@policki.pl,
  • faxem 91 317 89 00.

Ilość...