Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Spotkanie dotyczące FIO 2018

20 marca o godz. 14.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) odbędzie się spotkanie dotyczące konkursu ofert w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawią możliwości pozyskania finasnowania działalności organizacji pozarządowych w ramach programu FIO.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy zgłosić do 16 marca br. u Pani Sandry Klimas (tel. 91 43 03 238 lub 91 43 03 243)

Zostaw 1% w gminie Police

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, każdy z nas do 30 kwietnia musi złożyć deklarację PIT. Wykorzystajmy szansę i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego - szczególnie te, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystajmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Są to na przykład organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdom...

Przyjęto program współpracy na 2018 rok

28 listopada Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. Uchwała była poddana konsultacjom społecznym. Swoje uwagi zgłosiła Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Wszystkie wnioskowane zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwałę można pobrać tutaj.

Konkursy ofert

W dniu 27.11.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • turystyka i krajoznawstwo,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 21 grudnia br. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.

Ogłoszone konkursy ofert

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszene konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych (lista wraz z odnośnikami do konkursów):

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy mija 21 grudnia br. o godz. 8.00. Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajadują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w...