Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Projekt „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.”

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczą...

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

Pomimo niesprzyjającej aury, w sobotę 09 września 2017r odbył się IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach. Podobnie jak w latach ubiegłych, Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chemik” wzięło udział wspólnie z dwudziestoma innymi organizacjami pozarządowymi zarejestrowanymi w Powiacie Polickim.

 

Po raz pierwszy Piknik odbył się na deptaku przy ul. Zamenhofa. Lokalizacja została bardzo trafnie wybrana. Przez stoiska Organizacji Pozarządowych przewinęło się bardzo dużo mieszkańców nie tylko Polic, ale też i sąsiednich miejscowości. Występy artystyczne, poczęstunki przygotowane przez organizatorów oraz dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci i k...

XI Piknik organizacji pozarządowych "Jesteśmy, działamy"

W roku 2017 Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach odbędzie się już po raz jedenasty, ale po raz pierwszy  Gmina Police organizuje go wspólnie z powiatem polickim. Impreza zaplanowana jest na  9 września 2017 r. w godzinach od 12:00 do 16:00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w PolicachDo udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom. Będą też dodatkowe atrakcje: danie z grilla, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami.

Doroczny piknik to dla organizacji pozarządowych okazja do przedstawienia swoich osiągnięć, ale przede wszystkim  do pokazania, gdzie można szukać wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. S...

Realizacja projektu pt "Krok do przodu "

 Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach realizuje projekt :od 10.07.2017 do 20.12.2017 r pt "Krok do przodu ".

 Zapraszamy  osoby chorujące na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne z terenu Powiatu Polickiego do udział w zajęciach terapii zajęciowej oraz warsztatów psychologicznych.
Nasza pomoc polega głownie na wsparciu psychicznym osób które potrzebują fachowej pomocy.
 

Nie siedź w domu sam !!!

U nas znajdziesz nowych przyjaciół , będziesz mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Zajęcia rozpoczynają się od sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 739-064-535.
ZAPRASZAMY 

projekt współfinansowany pr...

Puchar Bałtyku im. Wojciecha Klęsk - Kołobrzeg 2017

Ogromny sukces w Pucharze Bałtyku im. Wojciecha Klęsk, który odbywał się w Kołobrzegu, zdobyły młode zawodniczki Polickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej. W kategorii Młodziczek Puchar zdobyła para: Oliwia Poreda i Martyna Trościanko. Drugie i czwarte miejsca w tej samej kategorii wiekowej zdobyły kolejno pary : Kalina Bik i Julia Lewandowska oraz Weronika Czajkowska i Weronika Prabucka. Wszystkie zawodniczki do sukcesu poprowadziła Joanna Gl...