Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Prawo oraz druki

Prawo:

Druki:

  • Oferta realizacji zadania DOC, PDF
  • Sprawozdanie z realizacji zadania DOC, PDF
  • Dodatkowy harmonogram (w przypadku oferty wieloletniej) DOC, PDF
  • Dodatkowa kalkulacja kosztów (w przypadku oferty wieloletniej) DOC, PDF
  • Uproszczona oferta realizacji zadania (tzw. "mały grant") DOC, PDF
  • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania (tzw. "mały grant") DOC, PDF

Przyjęto program współpracy na 2018 rok

28 listopada Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. Uchwała była poddana konsultacjom społecznym. Swoje uwagi zgłosiła Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Wszystkie wnioskowane zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwałę można pobrać tutaj.