Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Informacja o ogłoszonych konkursach

W dniu 27 listopada 2019 roku Burmistrz Polic ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony zdrowia,
 • wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 8:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

W dniu 5 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 3 stycznia 2020 r. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs.

Wszystkie wyżej wymienione ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.police.pl/artykuly/591/2020

Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno–Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 23) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach http://bip.police.pl/artykuly/63/druki-dla-organizacji-pozarzadowych

Ogłoszone konkursy ofert na rok 2019

W ostatnim czasie zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 • przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin
 • ochrona zdrowia
 • aktywizacja ludzi starszych
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 10 uczestników projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenia o konkursach znajdują się tutaj.

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy podane są w ogłoszeniach.

Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.

Podmioty ubiegające się o realizację zadań

W oparciu o oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Policach na otwarte konkursy ofert sporządzona została lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w 2018 roku  z zakresu:

 • turystyki i krajoznawstwa,
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ochrony zdrowia,
 • aktywizacji ludzi starszych,
 • prowadzenia środowiskowego domu samopomocy,
 • prowadzenia mieszkań chronionych,
 • prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzeni
 • ...

Konkursy ofert

W dniu 27.11.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 21 grudnia br. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.

Ogłoszone konkursy ofert

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszene konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych (lista wraz z odnośnikami do konkursów):

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy mija 21 grudnia br. o godz. 8.00. Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajadują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w...