Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. do sekretariatu: 91 431 18 30, faks 91 431 18 32

Wydział Organizacyjno-Prawny

Sprawy związane z:

 • ochroną zdrowia,
 • aktywizacją ludzi starszych,
 • przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 
 • Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Policach,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • Polickim Budżetem Obywatelskim,
 • jednostkami pomocniczymi (sołectwa i osiedla),
 • stroną www.ngo.police.pl

Osoby do kontaktu:

 • Agnieszka Komor - e-mail: akomor@ug.police.pl, tel.: 91 431 18 16
 • Maciej Usewicz - e-mail: musewicz@ug.police.pl, tel.: 91 431 18 16
 • Katarzyna Golema - e-mail: kgolema@ug.police.pl, tel.:91 431 18 24