Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zostaw 1% w gminie Police

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, każdy z nas do 30 kwietnia musi złożyć deklarację PIT. Wykorzystajmy szansę i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego - szczególnie te, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystajmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Są to na przykład organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, otaczające opieką dzieci, wspierające ekologię, roztaczające opiekę nad zwierzętami. Mogą to być także stowarzyszenia i kluby sportowe. Wszystkie te organizacje działają po to, aby poprawić jakość naszego życia. Ludzie skupieni w tych organizacjach to najczęściej społecznicy i wolontariusze, którzy za trud swojej pracy, poświęconej na rzecz innych, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

My, jako podatnicy, możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego, przekazując na ich rzecz 1% naszego podatku dochodowego.

Włączając się w „akcję 1%” możemy sami zdecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. Zostawmy „1 mały wielki procent” w naszej gminie. U nas również działają organizacje pożytku publicznego. Pomagając im, pomożemy naszym najbliższym – rodzinom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym, gdyż pieniądze pochodzące z naszych podatków zostaną wydane w naszej gminie. Poniżej znajdują się dane wszystkich organizacji działających na terenie naszej gminy uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok:

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
Nr KRS: 0000161200

STOWARZYSZENIE "LIONS KLUB" W POLICACH
Nr KRS: 0000206385

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W POLICACH
Nr KRS: 0000218397

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"
Nr KRS: 0000224754

POLICKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE I MIŁOŚNIKÓW BRONI DAWNEJ "GRAJCAR"
Nr KRS: 0000228778

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB"
Nr KRS: 0000255565

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KLUB IM. H. DUNANT`A W POLICACH
Nr KRS: 0000326250

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE "549"
Nr KRS: 0000499686

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZHP HUFIEC POLICE
Nr KRS: 0000278582
Cel szczegółowy: 1400

Przyjęto program współpracy na 2018 rok

28 listopada Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. Uchwała była poddana konsultacjom społecznym. Swoje uwagi zgłosiła Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Wszystkie wnioskowane zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwałę można pobrać tutaj.

Ogłoszone konkursy ofert

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszene konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych (lista wraz z odnośnikami do konkursów):

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy mija 21 grudnia br. o godz. 8.00. Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajadują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w...

Coroczne spotkanie z przedstawicielami NGO

1 grudnia br. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

  1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017.
  2. Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Policach w
  3. ...

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów na temat: „Rozliczenie projektów finansowanych przez samorząd terytorialny”.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2017 r. (piątek) w godz. od 17:00 do 20:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach. Organizatorzy zapewniają catering.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 28 listopada 2017 r. (wtorek):

  • osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
  • drogą elektroniczną na adres: lewandowska@policki.pl,
  • faxem 91 317 89 00.

Ilość...