Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Realizacja projektu pt "Otwarte drzwi kluczem do zdrowia"

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach realizuje projekt od 01.06.2017 r. - 31.10.2017r.  pt „OTWARTE DRZWI - KLUCZEM DO ZDROWIA „

Projekt dofinansowany ze środków Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Projekt skierowany jest do osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne i do ich rodzin oraz do osób niepełnosprawnych wykazujących zaburzenia psychiczne, depresyjne jako następstwo swojej niepełnosprawności oraz do ich rodzin z terenu Polic i Trzebieży. Nasza pomoc polega głównie na wsparciu psychicznym osób , które potrzebują fachowej pomocy w miejscu ich zamieszkania. Nasz „zespół wyjazdowy „ świadczy fachową pomoc dla osób p...

XI Piknik organizacji pozarządowych - zgłoszenia

W związku z rozpoczęciem prac nad organizacją XI pikniku organizacji pozarządowych - "Jesteśmy, działamy", który odbędzie się 9 września 2017 r. od godz. 12:00 do 16:00  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia swoich osiągnięć w trakcie imprezy. Po raz pierwszy piknik zostanie zoorganizowany wspólnie z Powiatem Polickim, w związku z tym zapraszamy do uczestnictwa organizacje pozarządowe z terenu całego powiatu.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej wiadomości, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 24), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, lub przesłać pocztą elektroniczną: jkolesinska@ug.police.pl w temacie wpisując „11 piknik organizacji pozarządowych”.

Formularz zgłoszenia należy przesłać do 14 lipca br.

Formularz zgłoszeniowy - *.doc, *.pdf

Start serwisu www.ngo.police.pl

Szanowni Państwo!

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez organizacji pozarządowych. Towarzystwa i stowarzyszenia, fundacje, komitety, inicjatywy – mamy z nimi do czynienia na co dzień. Aktywność ludzi, działających w tych strukturach, Wasza aktywność, drodzy Państwo, pomaga wypełnić przestrzeń pomiędzy władzą publiczną i  konkretnym obywatelem z jego indywidualnym problemem. Nikt tak dobrze nie zidentyfikuje potrzeb drugiego człowieka, jak osoba, która go zna osobiście lub która bezpośrednio zetknęła się z dotyczącym go problemem. To Wy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jesteście ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Wspieracie nas w najróżniejszych sytuacjach życiowych: choroba, niepełnosprawność, samotność, uzależnienie, bieda, niezaradność, potrzeba samorealizacji i rozwoju osobistego, ochrona zwierząt itd. Jesteście  blisko, działajcie dynamicznie i realizujecie wiele przedsięwzięć. Za to wszystko, co robicie dla mieszkańców naszej gminy, za wspaniałą współpracę z naszymi instytucjami, serdecznie Wam dziękuję. Macie czym się chwalić. Dlatego uruchomiliśmy portal, który oddajemy do Waszej dyspozycji i zachęcamy do maksymalnego wykorzystania możliwości, jakie on daje. Mam nadzieję, że będzie to żywe uzupełnienie dorocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych, Polickich Targów Gospodarczych i innych form prezentacji Waszego potencjału. Życzę Państwu zadowolenia z tego sposobu  komunikowania się ze społeczeństwem oraz sukcesów w Waszej codziennej działalności. Liczę na dalszą, owocną współpracę.