Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Informacja o ogłoszonych konkursach

W dniu 27 listopada 2019 roku Burmistrz Polic ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony zdrowia,
 • wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 8:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

W dniu 5 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 3 stycznia 2020 r. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs.

Wszystkie wyżej wymienione ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.police.pl/artykuly/591/2020

Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno–Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 23) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach http://bip.police.pl/artykuly/63/druki-dla-organizacji-pozarzadowych

Coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

16 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2019. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

 1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2019.
 2. Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2020 roku.
 3. Dyskusja i wnioski.

XIII Piknik Organizacji Pozarządowych

7 września w godzinach od 12:00 do 16:00 na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach już po raz trzynasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy”.

Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom.

Będą też dodatkowe atrakcje: klaun, kawiarenka, grill, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy.

Dodatkowo będzie możliwość oddania krwi w podstawionym krwiobusie.

Impreza po raz trzeci organizowana jest wspólnie przez Gminę Police oraz Powiat Policki.

Serdecznie zapraszamy!

XIII Piknik organizacji pozarządowych - zgłoszenia

W związku z rozpoczęciem prac związanych z organizacją pikniku organizacji pozarządowych, poniżej można pobrać formularz zgłoszenia udziału. W bieżącym roku Piknik odbędzie się 07 września 2019 r. od godz. 12:00 do 16:00 na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach. 
Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 23), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, przesłać pocztą elektroniczną: wbaginska@ug.police.pl w temacie wpisując „13 piknik organizacji pozarządowych”. 
Formularz zgłoszenia należy przesłać do 22 lipca br. 

Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Powiat Policki wraz z Gminą Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie na temat:

 „NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH”

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) w godz. od 16:00 do 20:00 w sali konferencyjnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6.

PROGRAM SZKOLENIA

...

    15:45 – 16:00

Rejestracja uczestników

    16:00 – 16:10

Powitanie uczestników i otwarc