Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Spotkanie z przedstawicielami NGO

  • 12 czerwca 2017
  • 12 czerwca 2017
  • Urząd Miejski w Policach

12 czerwca br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Batorego 3 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest omówienie założeń budżetowych dotyczących współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2018. Ponadto na spotkaniu zostanie przedstawiona platforma internetowa dla polickich organizacji pozarządowych oraz informacja dotycząca corocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

  1. Przedstawienie sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
  2. Omówienie założeń budżetowych dotyczących współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
  3. Przedstawienie platformy internetowej dla polickich organizacji pozarządowych.
  4. Przedstawienie informacji dotyczącej corocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych.
  5. Dyskusja i wnioski.