Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Spotkanie dotyczące mikrodotacji z Programu Społecznik

  • 28 czerwca 2017
  • 28 czerwca 2017
  • Urząd Miejski w Policach

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Gminy Police, które chciałyby pozyskać mikrodotację w wysokości maksymalnie 3000 zł na realizację oddolnych inicjatyw aktywizujących społeczeństwo z województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu „Społecznik” finansowanego ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie poprowadzi lokalny animator programu, który nie tylko przedstawi założenia programowe, ale także podpowie jak prawidłowo wypełnić wniosek i jakich błędów należy unikać aby wniosek został wysoko oceniony. Będzie również możliwość indywidualnego skonsultowania swojego pomysłu z wymogami programu.

Spotkanie odbędzie się 28 cze...

Spotkanie z przedstawicielami NGO

  • 12 czerwca 2017
  • 12 czerwca 2017
  • Urząd Miejski w Policach

12 czerwca br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Batorego 3 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest omówienie założeń budżetowych dotyczących współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2018. Ponadto na spotkaniu zostanie przedstawiona platforma internetowa dla polickich organizacji pozarządowych oraz informacja dotycząca corocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

  1. Przedstawienie sprawozdania z programu współpracy z organizac
  2. ...