Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Baza organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej

Logo NGO
Rodzaj stowarzyszenia: Stowarzyszenie zwykłe
Rok założenia: 2014
Adres: ul. Ul. Bankowa 11 FGH/ 5
72-009 Police
Strona www: www.harmoniaspoleczna.org
E-mail: emilkadm@wp.pl
Telefon: 797579447
Działalność w ramach:
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

Stowarzyszenie Klub Biegowy"Dzik"

Logo NGO
Rodzaj stowarzyszenia: Klub sportowy
Rok założenia: 2015
Adres: ul. Ul. Jana Długosza 53
72-010 Police
Strona www: www.kbdzik.pl
E-mail: biegszlakiemdzika@gmail.com
Telefon: 506013223
Działalność w ramach:
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

POLICKIE STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ "CHEMIK"

Logo NGO
Rodzaj stowarzyszenia: Stowarzyszenie KRS
Rok założenia: 1988
Adres: ul. ul.Siedlecka 6b
72-010 Police
Strona www: w budowie
E-mail: pspspolice@gmail.com
Telefon: 91 3176 856
Działalność w ramach:
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW I SPRZĘTU MILITARNEGO BLOKU WSCHODNIEGO

Logo NGO
Rodzaj stowarzyszenia: Stowarzyszenie KRS
Rok założenia: 2012
Adres: ul. WOJSK OCHRONY POGRANICZA 67 /1
72-020 TRZEBIEŻ
Strona www: www.militarni.police.pl
E-mail: militarni@police.pl
Telefon: 607680950
Działalność w ramach:
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;